Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network Shilapatra Media Network
शिलापत्र टीभी
बहुक्षेत्रिय, बहुसदस्सीय, पुर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ Nilkantha Upreti | Bijay Paudel बहुक्षेत्रिय, बहुसदस्सीय, पुर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ Nilkantha Upreti | Bijay Paudel १० चैत, २०७८
थप भिडियो